123 Main Street, New York, NY 10001

Om oss

En leverantör av hyvlade & ytbehandlade trävaror

Gapro har en gedigen års erfarenhet av att förädla trävaror till kvantitativa interiöra träprodukter. Med kunskapen och verktygen till att producera lister, paneler och trägolv, tar vi steget vidare och producerar nu även trävaror för utomhusanvändning. 

Gapro – AB Willwood är en trygg och pålitlig leverantör till den nordiska byggmaterialhandeln.

 

Svensk produktion för nordiska krav

När ni köper Gapros produkter så kan ni vara säkra att den är ansvarsfullt tillverkad med hänsyn till miljön.

 

Vår produktion

All produktion sker i fabriken i Kallinge. Våra trävaror är noggrant utvalda från våra svenska skogar i Norrland för att säkerställa en hög kvalitet samt att säkerställa att tillverkningen i en god arbetsmiljö, Restprodukterna tas tillvara och omvandlas till värme och energiprodukter.

 

Eget sliperi

Med eget sliperi tillser vi att vi alltid har de bästa verktygen för produktionen. Eget sliperi innebär även kort ledtid för att få fram nya profiler.       

Ansvar och reklamation  

Synliga brister i kvalitet, fuktkvot, eller andra synliga egenskaper skall reklameras före montering. Därför skall golvbrädorna granskas noga och godkännas före montering. Sådan reklamation som framförs först efter montering och innehåller fel som märkts eller borde ha märkts före monteringen anses vara godkänd och beaktas inte. Den som monterar golvet har i och med det godkänt kvalitén och är ansvarig för slutresultatet. Trä är ett levande naturligt material och har naturliga avvikelser utan att det skall klassas som defekter.

Reklamerad vara skall hanteras med samma omsorg som prima vara tills återförsäljaren har behandlat reklamationen. På ytbehandlade golv kan kvistar och trädstruktur komma att framträda vartefter golvbrädorna mognar. Denna egenskap är naturlig för trä och är inte reklamationsberättigad. Även obehandlade golvbrädor mognar/gulnar med tiden.